KIMO, yangın sistemleri için tamamlayıcı bir platform olma özelliğindedir.

KIMO, yangın sistemleri için tamamlayıcı bir platform olma özelliğindedir.

Toplu yaşam alanlarında güvenlik ihtiyaçlarının artmasıyla geçiş kontrol sistemlerinin önemi artmaktadır. Güvenlik sistemleri içinde kartlı geçiş sistemleri, biyometrik sistemler, kamera sistemleri, yangın alarm ve güvenlik sistemleri yer almaktadır. ÖLÇSAN’ın hayata geçirdiği KIMO Geçiş Kontrol ve Personel Devam Kontrol Platformu, kurulan sistemler aracılığıyla kullanıcılara iş yerlerinde, binalarda, sitelerde güvenliği kontrol edebilme imkanını sağlamaktadır.
KIMO Geçiş Kontrol ve Personel Devam Kontrol Platformu hem insan kaynakları hem de geçiş kontrol alanlarında sahip olduğu modüllerle ve kullanıcı dostu ara yüzü ile müşterilerimize fırsatlar sunmaktadır. Geçiş Kontrol Sistemleri, alanlar arasında geçişi denetleyen, yetkisiz geçişleri engelleyen, yetkili geçişlere izin veren ve tüm bu süreci kayıt altına alarak, raporlama fırsatı sunan KIMO platformu tarafından yönetilmektedir. Tüm bunların yanında, KIMO geçiş kontrollerinin gerçekleştirildiği alanlar içinde yangın sistemleriyle entegre çalışarak, yangın zamanlarında tahliyelerin hızlı olmasını olanaklı kılmaktadır. Yangın sistemlerinden gelen veriler tek başına anlamlı değildir. KIMO, bu zamanlarda yangın sistemleri için tamamlayıcı bir platform olma özelliğiyle, kurumlarda alanların terk edilmesi için geçiş kapılarını otomatik olarak açmaktadır. Yangın detektörlerinden gelen verileri, KIMO yorumlamakta ve geçiş kapılarının otomatik olarak açılmasını sağlamaktadır. Bazı kurumlarda kartlı geçişlerin olduğu sistemler mevcuttur. Yangın anındaki kapıların otomatik açılımı, panikle kaçan personelin kartı yanına almaması durumunda da kurumdan hızlı tahliyesini sağlamaktadır. Böylece panik anında, geçiş kapılarında birikme, yığılma gibi sorunlar ortadan kalkmaktadır. Ayrıca, tahliye olan personeller el terminali ile tanımlanabilmekte, eksik olanlar bulunabilmektedir.
KIMO kullanan müşterilerimiz tek platformda entegre olmuş bir çok modülü tek alandan kontrol etme, yönetme ve raporlama imkanına sahiptirler. Böylece, geçiş kontrol güvenliği, insan kaynakları, kamera sistemleri ve yangın sistemlerinin kontrolü sağlanmaktadır.
KIMO, donanım bağımsız çalışmaktadır. KIMO bu özelliği sebebiyle, kullanıcı kurumları, donanım üreticisinin yazılımını kullandığı için ilgili üreticinin donanımlarını kullanmaktan kurtarmaktadır. KIMO, yeni teknoloji ürünleri ve tanınmış bir çok donanım üreticisini standart olarak desteklemektedir. Birbirinden ayrı donanım ve yazılım modülleri kullanılmaması, ayrı süreçlerin farklı farklı yönetilmemesi ve personele gereksinim duymadan yürütülen operasyonların olması sebebiyle KIMO, kullanıcısına tasarruf sağlamaktadır. Bütün bunların ötesinde, tüm sistemlerin entegre çalışması durum farkındalığını artırırken aynı zamanda performansa da olumlu katkıda bulunmaktadır.