“Okul, Öğrenci ve Kampüs Güvenliği”

“Okul, Öğrenci ve Kampüs Güvenliği”

Öğrencilerin, eğitmenlerin ve okul çalışanlarının yer aldığı eğitim sektöründe yerleşkelerin güvenliğinden, servis araçlarının güvenliğine ve hatta bilginin güvenliğine kadar birçok başlık sayılabilmektedir.

İlk olarak “Fiziksel ve çevresel güvenliği” ele alırsak okulun, üniversitenin yani kısaca eğitim kurumunun bulunduğu yerin çevresel güvenliği önemli olmaktadır. Binanın ya da yapının güvenliğinde öncelikle tehditler belirlenerek ilgili çözüm çalışmaları yapılmaktadır. Bu alanda ÖLÇSAN’ın sunduğu çözümler arasında “Geçiş Kontrol, Video Yönetim, Yangın ve Alarm, Çevre Güvenlik ve Güvenlik Tehdit Yönetim Sistemleri” yer almaktadır.

Fiziksel güvenlik kapsamında CCTV kameralar, giriş çıkışların kontrol edildiği turnikeli geçişler gibi teknolojik ürünler kullanılmaktadır. Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin gerçek doğrulamasını yapabilmek adına kart ve/veya biyometrik geçiş kontrol sistemleri kullanılmaktadır. Böylece doğru zamanda doğru kişinin, doğru yerden giriş yaptığını bilerek üst düzey güvenlik sağlanmakta, yabancı ve tehdit oluşturacak kişilerin bu alanlara girmesi engellenmektedir. Biyometrik geçiş kontrol sisteminde kullanılan ürünler, içinde yaşanılan koşullara uygun olarak örneğin pandemi sebebiyle mesafeye ve temasa dikkat eden ürünlerle çalışabilmektedir. Hem hızlı hem de hijyen açısından kolaylık sağlayan IDEMIA’nın Morpho Wave temassız parmak izi terminalleri buna örnek olurken; IDEMIA’nın VisionPass ürünü yüz tanıma özelliğiyle kullanıcıların tercihi olmaktadır. ÖLÇSAN’ın geliştirdiği ve Fortune 500 Türkiye Araştırması verilerine göre belirlenen Türkiye’nin en büyük ilk 3 şirketinden 2’sinin tercihi olan KIMO, farklı marka biyometrik geçiş kontrol ürünlerle entegre çalışabilmektedir.

Geçiş Kontrol Sistemleri, alanlar arasında geçişi denetleyen, yetkisiz geçişleri engelleyen, yetkili geçişlere izin veren ve tüm bu süreci kayıt altına alarak, raporlama fırsatı sunan KIMO platformu tarafından yönetilmektedir. Yüksek risk içeren geçiş noktalarının, entegre akıllı kart ve biyometrik cihazların kullanıldığı durumlarda bile tam güvenliği sağlanamamaktadır. Bu hassas alanlar, kontrolsüz geçiş noktası olarak sınıflandırılmaktadır. Kart sahibi böyle bir kapıdan geçerken, yetkisiz geçişe neden olmaktadır. FalconEYE sistemi bu tür güvenlik ihlallerini tespit etmek, engellemek ve sızmaları önlemek için ÖLÇSAN tarafından geliştirilmiştir. Sistem ayrıca açık alandan geçişlerde güvenlik sağlamakta ve kişi sayımı yapmaktadır. KIMO’ya entegre olarak çalışan FalconEYE ile kontrolsüz geçiş noktaları ağ kablosu ile sisteme bağlanarak, yetkisiz geçiş ihlalleri tespit edilmektedir. Öğrenci, personel ve ziyaretçilerin geçiş kontrolleri dışında “Otopark ve Araç Yönetimi Modülü” ile KIMO, yönetim panelinden plaka tanıma ve güvenli araç geçiş süreçlerinin yarı-otomatik veya otomatik olarak izlenmesini ve yönetimini sağlamaktadır. Sistem; Plaka Tanıma kameraları ve yazılımı, UHF Etiket Tanıma ve Araç Altı Tarama çözümlerinin entegre çalışmasından oluşmaktadır. Ayrıca “Araç/Servis Takip Modülü” ile servis maliyetleri düşürülebilmekte ve en kısa zamanda, en az araçla süreç optimize edilmektedir. Servis kullanan firmalar ve personel servislerinin optimizasyonu ve yönetimi için geliştirilmiş tamamı harita ve rotalama bazlı bir servis yönetim platformunu barındıran KIMO, tamamı zaman ve geçmişe dayalı trafik datasıyla bütünleşik çalışan rotalama yapısı ile daha gerçekçi ve sahayla uyumlu rotalar oluşturmaktadır.
KIMO, yerleşkelerdeki yangın, deprem gibi durumlarda yönetmeliklere uygun olarak Acil Kaçış ve Toplanma Alanı planlarının ve hizmetlerinin sistem üzerinde uygulanmasını yönetmektedir. Acil durum eylem planı, personel, bölge halkı ve çevreyi korumak üzere kurumların genel kanun ve kurallar çerçevesinde organizasyonel kaynak ve iş akış düzenlemesini ve operatörlerin bunu yönetmesini sağlamaktadır. Acil durum eylem planının özelliği, çalışanlar ve çevre için yüksek risk taşıyan ve bu süreç zorunluluğuna dahil olan işletmeler bünyesinde kullanılmasının zorunlu olmasıdır. Acil Durum Senaryosu menüsü içerisinden acil durum eylem planı özellikleri ve ayarları düzenlenerek hem kampüs hem de öğrenci ve personel güvenliği sağlanmaktadır.

Geçiş kontrol sistemleri dışında okul ve kampüs içinde yapılacak görüntü analizi ile yabancıların eğitim alanına girmesi ya da yabancı bir madde bırakması engellenmektedir. Obje tespit sistemleri aracılığıyla kampüs içinde olması gereken malzemelerden farklı malzemenin görülmesi ya da var olan malzemenin yok olmasını insan gözünden daha hızlı tespit eden sistem, alarm vererek ilgililerin harekete geçmesini sağlamaktadır. Ayrıca eğitim alanlarının çevrelerinde çocuklara ve gençlere zarar verecek kişilerden korunması için geliştirilen görüntü analiz sistemi ile normalin dışında durum/kişiler tespit edilerek yaşanılacak olası güvenlik zaaflarının önüne geçilmektedir. ÖLÇSAN, bunlar için kullanılan kameralar ve görüntü analiz sistemleriyle güvenliğin 7/24 sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

Okullarda yaşanılan problemlerden biri de servis araçları konusunda yaşanmaktadır. Çocukların serviste veya servise alınmayı unutulmaları gibi süregelen sorunlarla ilgili çözüm olarak araç takip sistemlerinin yanı sıra araç içerisinde öğrencinin indiğini ve bindiğini tespit eden sensör sistemleri ve yazılımları önemli olmaktadır. Böylece anlık olarak öğrencinin araçta olup olmadığından, indiği lokasyona kadar tüm adımlarını takip edebilmek mümkündür. ÖLÇSAN, çözüm olarak geliştirdiği yazılım ve donanım ürünleriyle çalışmalarına devam etmektedir.

Kampüslerde ya da okullarda toplu alanlarda kullanılacak sistemlerle kişiler arası mesafenin ölçümü, alanda olması gereken kişiden fazlası olduğunda alarm üretilerek yetkililere bildirilmesi ÖLÇSAN’ın pandemi sürecinde verdiği hizmetler arasında yer almaktadır.

Tüm bunlarla birlikte, kampüslerde yine güvenlik adına sistem odaları, üniversitenin bilgi ağı, dekanlık ve rektörlükteki önemli lokasyonlar gibi birçok alandan söz edilmektedir. Bu alanların güvenliği için yine biyometrik kontrollü giriş çıkış ve yetkilendirme takibi yapılmaktadır. Günümüzde bilgi güvenliği, insan güvenliği kadar önem arz etmektedir. Eğitim sektöründe özellikle kişisel verilerle iş yürütüldüğü düşünüldüğünde bu verilerin, sanal ortamda bulunan risklere karşı korunması, güvenilir şekilde erişilebilirliğinin sağlanması ve sürdürülebilir bir yapıda olması gerekmektedir. ÖLÇSAN, siber güvenlik alanında; kimlik erişim yönetimi, kimlik kontrol, saldırı tespit, tehdit analiz, kayıt yönetim ve korelasyon, güvenlik açıkları tespiti, siber istihbarat gibi geniş bir yelpazeye sahip kapsamlı çözümler sağlamaktadır. Tüm kampüsün yönetimini sağlayacak özel kampüs uygulamaları ile ÖLÇSAN ilgili kurumların çözüm ortağı olmaktadır.

Teknoloji, güvenlikle beraber diğer alanlarda da konfor getirmektedir. ÖLÇSAN, kampüs yönetimi yazılım ve entegrasyonlarıyla bir kampüsün servislerinden başlayıp, giriş çıkış kontrolü, çevre güvenliği kontrolünün yanı sıra yemekhane, kütüphane, sınıflar, anfiler, sistem odaları gibi alanların da yönetimini sağlayan yerli milli yazılımlarla faaliyet göstermektedir.