TEKNOLOJİ
TEKNOLOJİ
 • Biyometri tipleri ve algoritmalar 

Biyometri:  “Bio” (yaşam) ve “metron” (ölçüm), kelimelerinden biyolojik veriyi ölçme ve istatiksel olarak analiz etme bilimidir. Biyometri insanları birbirinden ayırt edebilecek fiziksel özelliklerini ve sergiledikleri davranışları inceler.

Biyometri genel olarak iki alanda incelenir; Fizyolojik ve Davranışsal;

Fizyolojik : Parmak, Retina ,DNA, Damar, Yüz, El, Ses, İris vs.

Davranışsal : İmza, Yüz, Tuş vuruşu, Konuşma vs.

 • Akıllı kart ve terminaller

  Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı kartlar, sağladıkları güvenlik önlemleri ve yaygın kullanımları ile yaşamı kolaylaştırmaktadırlar.

  ÖLÇSAN, fiziksel ve sanal erişim, bilgi güvenliği, yetki belirleme ve tanımlama, sadakat, ödeme, ulaşım ve veri yönetimi gibi birden fazla uygulamanın yer aldığı akıllı kart teknolojilerini içeren  çözümler sunmaktadır.

 • Gömülü sistemler,
 • IoT,
 • M2M,
 • Mobil uygulamalar
 • Kullanıcı arayüzleri
 • Uygulama platformları ve frameworks
 • Dijital güvenlik ve emniyet
 • Yeni nesil iletişim teknolojileri
 • Siber güvenlik yönetimi

Kurumlara yönelik elektronik ortamdaki olası her türlü saldırıları ve yetkisiz kullanıma yönelik tüm aktivitelerin tespit edilmesine yönelik yapılan tüm çalışmalar ve tedbirler Siber Güvenlik Çözümü olarak adlandırılır. Siber Güvenliğin kapsamı; tüm kamu ve özel kuruluşlara yönelik saldırıların tespit edilmesi amacıyla elektronik ortamdaki bilgilerin incelenmesi ve buna bağlı olarak tüm birimlerin merkezi sisteme veri ileterek ulusal anlamda bir saldırı ihtimalinin araştırılmasıdır.  Bununla birlikte olası tehditlere anlık müdahale ederek risk faktörlerini en etkili şekilde ortadan kaldırmak siber güvenlik yönetiminin temel hedeflerinden biridir.

Kamu, özel kuruluş ve kişilere ait verilerin, sanal ortamda bulunan risklere karşı korunması, güvenilir şekilde erişilebilirliğinin sağlanması ve sürdürülebilir bir yapıda olması gerekmektedir.

ÖLÇSAN, siber güvenlik alanında;erişim kontrol, kimlik kontrol, saldırı tespit, tehdit analiz, kayıt yönetim ve korelasyon, güvenlik açıkları tespiti, siber istihbarat gibi geniş bir yelpazeye
sahip kapsamlı çözümler sağlamaktadır.

 • Derin paket analizi
 • Saldırı tespit ve engelleme

İnternete açık olan sunucu ve sistemlere karşı olası saldırıları tespit etmek için kullanılan ağ izleme sistemleridir. Sistem üzerinde bulunan saldırı imzalarına göre geçen trafik üzerinde sıkıntıları tespit edip durdurulmasını sağlamaktadır. Saldırı tespit ve engelleme ürünleri ağ veya sunucu tabanlı olarak çalışabilmektedir.   

 • Siber istihbarat

İnternet dünyasında neler oluyor?

Sizin hakkınızda bilgisayar korsanları ne planlıyor?

Adınız, markalarınız, erişim bilgileriniz nerelerde yayınlanıyor?

İnternet üzerinden gelebilecek tehditleri önlemek için sadece anlık trafiğin izlenmesi yeterli olmamaktadır. Güvenlik önlemlerini en üst seviyede alabilmek için; olası saldırı hazırlıklarını önceden haber almak amaçlı siber istihbarat alanındaki çözümleri kullanmak gerekmektedir.

 • Ağ güvenliği çözümleri
 • Kayıt dosyaları (Log) yönetimi ve korelasyon

Bilgi güvenliğinin en önemli aşaması kayıtların analiz edilmesidir. Güvenlik ile ilgili ne olduğunu bilmek için tüm sistemlerde kayıtları tutmak ve bu kayıtlar üzerinde analiz yapmak gerekmektedir. Kayıtlar üzerinde akıllı mekanizmaları kullanarak toplanan verileri ilişkilendirip olası sıkıntıları, tehditleri ve saldırı hazırlık sinyallerini tespit eden Security Information and Event Management – SIEM ( Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi ) çözümler sağlamaktadır.

 • Bütünleşik ağ duvarı

UTM – Unified Threat Management (Birleştirilmiş Tehdit Yönetim Sistemleri): Çoklu güvenlik yöntemi kullanabilen Firewall teknolojisidir. İçerisinde Firewall, URL Filtreleme, Saldırı Tespit/Önleme Sistemi (IDS/IPS), AntiSpam, Anti Virus, mekanizmalarını barındırabilen donanım veya yazılım bazlı çözümlerdir.

 • Dinamik şifre çözümleri
 • Dijital imza altyapıları
 • Güvenlik açıkları denetimi

Sistemlerdeki güvenlik zafiyetlerini tespit etmeye yönelik protokol, işletim sistemi ve uygulama seviyesinde gerçekleştirilen test çalışmasıdır. Amaç sistemdeki güvenlik zafiyetlerinin saldırıya uğramadan önce tespit edilerek giderilmesi veya sistemdeki açık kapatılamıyorsa buna karşı farklı güvenlik önlemleri alınarak zafiyetin etkisiz hale getirilmesidir.

 • Siber tehdit algılama

İnternet üzerinden gelen tehditleri algılamak için geliştirilmiş, veri tabanında bulundurduğu saldırganlara ait IP ve Domain bazlı  bilgilerini işleyebilen, internet dünyasında yeni tehditleri tespit ederek karakter özelliklerine göre önlem alabilen, özelleştirilmiş saldırıları tespit etmek amaçlı gelen veriyi sanal makinelerde işleyip tehdidi algılayan sistemlerdir.

 • Anormallik tespiti

Sistemde akan trafik veya toplanan loglar üzerinde normal akışa uymayan saldırı ihtimali olabilecek hareketleri tespit eden bir uygulama ve servistir. Burada hedef saldırı ihtimali olan bağlantıları tespit ederek saldırı gerçekleşmeden durdurulmasına yönelik alarm üretilmesini sağlamaktır.  

Paylaş
DİĞER ÜRÜNLER