Transfer Mühürleri

TRANSFER

Transfer Mühürleri

Evrak Sahteciliğine Karşı Güvenilir Koruma 

Kategoriler: Özel Güvenlik Katmanları
Tag: Kimlik ve Ödeme Güvenli Etiketleri, Medical Güvenlik Etiketleri, Güvenli Şırınga ve İğne, Endüstriyel Güvenlik Etiketleri

Durum
Hükümet yetkilileri, özel sektör servis sağlayıcıları ve kuruluşlar, belgelerin hukuki geçerliliğini ve takibini sağlamak üzere kaşe ve imza kullanır. Öte yandan, geleneksel kaşeler ve imzalarla hazırlanmış belgelerin sahtesini yapmak görece olarak daha kolaydır. Bu tür sahte belgelerin sıradan kişiler ve resmi müfettişlerce ayırt edilmesi ise daha zordur. 

Çözüm 

Transfer mühürleri, geleneksel kaşeler yerine veya imzaları korumak için kullanılabilir. Bu tür mühürler, belgeleri onaylama ve yasallığını tescil etme (kimlik doğrulama, belgelendirme), ve bunlara ek olarak resmi mühürlere zarar verme, koparma veya tahrif etme gibi cezai eylemlerin (Alman Ceza Kanunu’nun 136. fıkrasına göre mührün kırılması) takibatını kolaylaştırma süreçlerinde kullanılır. Özel yapıları ve entegre güvenlik unsurlarıyla, bu mühürler sahteciliğe karşı ek koruma sağlar ve resmi formlar ile diğer belgeler için özgünlük kanıtı sunar. Transfer güvenilirliği, bozulmamış mühürlerin baskılanabilirliği, sahteciliğe karşı koruma ve doğrulanabilirliğe ek olarak, normal kullanımda ortaya çıkan yüklere karşı mühürlerin direnci periyodik olarak bağımsız bir test kuruluşu tarafından test edilmektedir.

Uygulama Örnekleri  

  • Alman Kara Yolları Trafik Tescil Yönetmeliği’ne (StVZO) göre araç belgeleri ve araç ruhsatlarında kullanılır
  • Yasal gerekliliklere göre, otomobil ve motosiklet egzoz emisyon test raporlarının doğrulanmasında kullanılır.
  • Şahitlik ve sözleşmelerin belgelendirilmesi ve onaylanmasında kullanılır.

Fayda  

  • Geleneksel damga çeşitlerinin yerini kopyalanamaz ve kullanıcı dostu güvenlik mührünün alması  
  • Sahtekarlığa karşı koruma ve entegre görünmez özelliklere örneğin, renk değiştiren mürekkep ve silinebilir termokromatik mürekkepler) ve normal ışık altında gözle görülemeyen özelliklere (örneğin, gün ışığında gözle görülmeyen UV florasan mürekkepler veya makineyle okunabilir LaserSecure pigmentler) bağlı (l kimlik tanıma ve doğrulamanın kişiselleştirilmesi.  
  • Çok kolay manüel uygulama ve belge üzerinde hassas konumlandırma veya şeffaf bir transfer filmi kullanılarak imzanın korunması.
  • Transfer film, uygulamaya bağlı olarak bir son satır veya belgelendirme etiketi olarak kullanılabilir.  
  • Numaralandırma ve/veya entegre kontrol numaraları ise kaydedilen miktarları belgelendirme, mührün kullanım alanlarını takip etme süreçlerinde ve daimi envanterde kullanılabilir.

Uygulama 

Transfer mühürleri pratik, çevre dostu karton kutularda rulo şeklinde paketlenmiş olarak veya kullanıcının çalışma ortamına bağlı olarak geleneksel zarflar içinde kâğıt üzerinde teslim edilebilir.

Paketlenmiş mühürler üzerine okunabilir formda veya 2D kodlarla işlenmiş bilgiler, paketleme birimlerinin sistem destekli olarak üretilmesine imkân tanır.

Mühürler alıcılarla kişisel olarak veya mühür entegreli numaralandırma sistemine dayalı diğer kriterlere göre belgelendirilebilir.  Mühür basma sürecinde bir son satır, formun belgelendirme etiketi olarak kullanılır ve operatör, kişinin ERP/yönetim sistemi içerisine ihtiyaca göre elle kullanılan bir tarayıcıyla etikete entegre edilmiş 2D kodu tarar.

Yerelveya ulusal polis kuvvetleri veya cezai soruşturma birimleri gibi kanun uygulayıcıları tarafından gerçekleştirilen rutin denetimler esnasında belge doğrulaması, sahtecilik karşıtı entegre özellikler temelinde gerçekleştirilir.

Broşür için lütfen tıklayınız.