Geçiş Kontrol ve Yönetim Sistemi: KIMO

Geçiş Kontrol ve Yönetim Sistemi: KIMO

Geçiş kontrol, ziyaretçilerin ve çalışanların tanımlanan alanlarda ve iş yerlerinde uygunluğu belirlenen bölgelere giriş-çıkışlarını sağlayan ve kontrol eden, ardından raporlayan; ayrıca tüm bu sürecin tek bir platformdan takip edilmesiyle güvenliği üst düzeye çıkaran sistemi kapsamaktadır.

Toplu yaşam alanlarında güvenlik ihtiyaçlarının artmasıyla geçiş kontrol sistemlerinin önemi artmaktadır. Güvenlik sistemleri içinde kartlı geçiş sistemleri, biyometrik sistemler, kamera sistemleri, yangın- alarm ve diğer güvenlik sistem bileşenleri yer almaktadır.

Biyometrik sistemlerle hijyenik ve kontrollü işlem yapmak mümkün!

Güvenlik, geçmişten günümüze farklı süreçlerden geçerek değişim göstermektedir. Bu değişim sürecinde, güvenlikte kullanılan şifre, kimlik kartı gibi uygulamaların yerini bireye özel kimlik tespiti yapan biyometrik sistemler almaktadır.

“Bio” (yaşam) ve “metron” (ölçüm), kelimelerinden türeyen biyometri, biyolojik veriyi ölçmekte ve istatiksel olarak analiz etmektedir. Biyometri, insanları birbirinden ayırt edebilecek fiziksel özellikleri ve sergiledikleri davranışları incelemektedir. Bilişim teknolojisi ile birlikte biyometri genel olarak insan vücudunun, parmak izi, parmak damar izi, avuç damar izi, iris, ses, yüz şekilleri ve vücut hareketleri gibi özellikleriyle ilgilenmektedir. Bu özellikler doğrulama ve/veya kimlik tespiti için kullanmaktadır. ÖLÇSAN, ayırt edici özelliğine sahip, kimlik belirleme uygulamalarında tercih edilmekte olan biyometri teknolojilerinin kullanıldığı geçiş kontrol ve görüntü analizi gibi birçok alanda çözüm ve projeler üretmektedir.

Biyometrik kimlik sistemi; bireyin gerçekten “KİM” olduğunu kanıtlamasına olanak sağlamaktadır. Kişi, kimliğini kanıtlarken; diğer bir yandan herhangi bir kart, kimlik taşıma ve şifre gibi bilgileri yanında bulundurmak ya da hatırlamak zorunluluğunda da kalmamaktadır. Ayrıca, biyometrik kimlik, başkaları tarafından kullanılması mümkün olmayan kimlik onaylama sistemi olarak görülmektedir.

Biyometrik tanıma sistemlerinin prensibi; farklı yöntemlerin okuyucularıyla alınan verilerin daha önceden alınmış değerlerle karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Tanınacak kişiye ait bilgiler okuyucularla bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Bu bilgiler özel algoritmalarla veri tabanına kayıt edilmektedir. Kişinin kimlik doğrulaması, okuyucuda anlık okunan verinin, veri tabanındaki bilgilerle karşılaştırılıp eşleştirilmesi ile yapılmaktadır. Yani, bireylerin parmak izi görüntüleri, algoritmalarla farklı şekilde kaydedilmekte ve depolanmaktadır. Kişilerin endişelendiği gibi, parmak izi, yüz ve iris görüntülerinin olduğu şekliyle saklanması söz konusu olmamaktadır. Veriler, algoritmalarla farklı şekilde yönetilmektedir. Bu sebeple de Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) genelgelerine uygun şekilde süreç ilerlemektedir.

Biyometrinin her anlamda hayatımıza girişiyle güvenlik uygulamaları, bireysel doğrulamalar, bir nevi biyometrik imzalarımız ile işlem yapabilme konfor ve güvenliğine sahip olunmaktadır. Bunun yanı sıra perakende sektöründe müşteri tanıma, sayma, davranış tanıma, cinsiyet ve yaş ayırt edebilme gibi veriler de kullanılarak anlamlandırılmaktadır. Öte yandan, biyometrik kimlik tanıma, vatandaşların kimliklerinden, sağlık sektöründe biyometrik doğrulamaya veya bankacılık işlemlerine girişte kişinin biyometrik olarak tanımlanmasına kadar birçok alanda günlük hayatımıza girmiş durumdadır.  Tüm bunların sonucunda kişisel olarak sahip olduğumuz biyometrik unsurlarımız hayatta birçok alanda güvenlik anahtarımız olmaktadır.

Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi yakın gelecekte biyometri teknolojileri, gündelik hayatımızda çok daha fazla yer alacak, pek çok resmi ve özel işlemlerde kimliğimizi doğrulamak için kullanılacaktır.

Temassız ve hijyenik okut – geç dönemi!

Pandemi ile temassız girişlerin önem kazandığı günümüzde temassız kontrollü geçişe fırsat veren en çok tercih edilen donanım ürünleri olan IDEMIA, Alcatraz, Nitgen ve StoneLock yüz tanıma, IRISID, Nitgen ve eyeLock iris tanıma sistemlerini destekleyen KIMO Geçiş Kontrol yazılımımız beklemeden hızlı geçiş sağlamaktadır. Ayrıca, parmak izi okutmayı tercih eden tesisler için de temassız ve hızlı geçiş için kullanılan IDEMIA MorphoWave Compact, 4 parmağı 1 saniyeden daha kısa bir zamanda okuyarak, hijyen standartlarını sorunsuz bir şekilde yükseltmektedir.
IDEMIA’nın yapay zeka ve yüz tanıma algoritmalarındaki en son gelişmeleri, en zorlu müşterilerin beklentilerini karşılamak için 2D, 3D ve kızıl ötesi kameralarını birleştiren son teknoloji ürünü optik setle ilişkilendirilerek ürettiği VisionPass, birden fazla açı ve her ışık koşulunda harekete yakın 1 saniyelik doğrulama sağlar ve her türlü sahtecilik girişimine karşı çalışmaktadır. MorphoWave Compact ise, elinizin sensörün üzerinden bir kez geçmesiyle maksimum doğruluk için dört parmağınızı 3D olarak görüntülemekte ve doğrulamaktadır. Bu ergonomik dokunmatik çözüm, benzersiz güvenlik, rahatlık ve verim kombinasyonu sunmaktadır. MorphoWave Compact, farklı ürünlere göre küçük bir alan kaplamasına rağmen, hızla tanımlama yaparak, kişinin kimlik doğrulamasını gerçekleştirmektedir.
VisionPass ve MorphoWave Compact sayesinde kişiler kimlik tanımlama için bekleme yapmamakta, vakit kaybetmemektedirler. Özellikle bekleme sürecinde kişiler, birbirleriyle sosyal mesafelerini koruyabilmekte ve birbirlerine bulaşma riski olan hastalıklardan korunmuş olmaktadırlar. Ayrıca; kart / şifre / parmak okutma gibi tanıma süreçlerinden geçilmediği için, kişi yüzeylere temas etmeden biyometrik kimlik doğrulamasını gerçekleştirmektedir. Temassız geçiş sağlandığı için, kişi hijyen ortamını devam ettirebilmektedir. Bu çözümler sayesinde, kurumlar artık farklı kullanım alanlarında basit bir el dalgasıyla temassız ve hijyen geçiş amacıyla bu ürünleri tercih etmektedirler.

Geçiş Kontrol ve Yönetim Sistemi: KIMO

ÖLÇSAN’ın geliştirdiği KIMO Geçiş Kontrol ve Yönetim Sistemi, kurulan sistemler aracılığıyla kullanıcılara iş yerlerinde, binalarda, sitelerde güvenliği kontrol edebilme imkanını sağlamaktadır. Yüksek risk içeren geçiş noktalarının, entegre akıllı kart ve biyometrik cihazların kullanıldığı durumlarda bile tam güvenliği sağlanamamaktadır. Bu hassas alanlar, kontrolsüz geçiş noktası olarak sınıflandırılmaktadır. Kart sahibi böyle bir kapıdan geçerken, yetkisiz geçişe neden olmaktadır. FalconEYE sistemi bu tür güvenlik ihlallerini tespit etmek, engellemek ve sızmaları önlemek için ÖLÇSAN tarafından geliştirilmiştir. Sistem ayrıca açık alandan geçişlerde güvenlik sağlamakta ve kişi sayımı yapmaktadır. KIMO’ya entegre olarak çalışan FalconEYE ile kontrolsüz geçiş noktaları ağ kablosu ile sisteme bağlanarak, yetkisiz geçiş ihlalleri tespit edilmektedir. Personel ve ziyaretçilerin geçiş kontrolleri dışında “Otopark ve Araç Yönetimi Modülü” ile KIMO, yönetim panelinden plaka tanıma ve güvenli araç geçiş süreçlerinin yarı-otomatik veya otomatik olarak izlenmesini ve yönetimini sağlamaktadır. Sistem; Plaka Tanıma kameraları ve yazılımı, UHF Etiket Tanıma ve Araç Altı Tarama çözümlerinin entegre çalışmasından oluşmaktadır. Ayrıca “Araç/Servis Takip Modülü” ile servis maliyetleri düşürülebilmekte ve en kısa zamanda, en az araçla süreç optimize edilmektedir. Servis kullanan firmalar ve personel servislerinin optimizasyonu ve yönetimi için geliştirilmiş tamamı harita ve rotalama bazlı bir servis yönetim platformunu barındıran KIMO, tamamı zaman ve geçmişe dayalı trafik datasıyla bütünleşik çalışan rotalama yapısı ile daha gerçekçi ve sahayla uyumlu rotalar oluşturmaktadır.
KIMO, yerleşkelerdeki yangın, deprem gibi durumlarda yönetmeliklere uygun olarak Acil Kaçış ve Toplanma Alanı planlarının ve hizmetlerinin sistem üzerinde uygulanmasını yönetmektedir. Acil durum eylem planı, personel, bölge halkı ve çevreyi korumak üzere kurumların genel kanun ve kurallar çerçevesinde organizasyonel kaynak ve iş akış düzenlemesini ve operatörlerin bunu yönetmesini sağlamaktadır. Acil durum eylem planının özelliği, çalışanlar ve çevre için yüksek risk taşıyan ve bu süreç zorunluluğuna dahil olan işletmeler bünyesinde kullanılmasının zorunlu olmasıdır. Acil Durum Senaryosu menüsü içerisinden acil durum eylem planı özellikleri ve ayarları düzenlenerek hem tesis hem de çalışan personel güvenliği sağlanmaktadır.

KIMO’nun entegre çalıştığı Veri Merkezi Yönetimi Modülü, veri merkezine girişten başlayıp, sunucu kabinlerinin kontrollerine kadar olan tüm süreci yönetmektedir. Veri Merkezi veya ilgili kat/birim girişlerinde dokunmatik ekranlı biyometrik terminal üzerinden kullanıcı doğrulaması yapılmaktadır. Kullanıcı ilgili koridor girişinde tekrar dokunmatik ekranlı biyometrik terminal üzerinden kullanıcı doğrulaması ve seçilen kabinet/lerin girişini yapar. İlgili Seçilen kabinet/ler sadece kart göstererek açılmaya hazır duruma gelmektedir. Kullanıcı ilgili kabinete ulaştığında kabinet üzerindeki PoE kart okuyucuya kartını okutarak kabinetin açılmasını sağlamaktadır.

KIMO Geçiş Kontrol ve Yönetim Sistemi hem geçiş kontrol hem de insan kaynakları alanlarında sahip olduğu modüllerle ve kullanıcı dostu ara yüzü ile müşterilerimize fırsatlar sunmaktadır. Geçiş Kontrol Sistemleri, alanlar arasında geçişi denetleyen, yetkisiz geçişleri engelleyen, yetkili geçişlere izin veren ve tüm bu süreci kayıt altına alarak, raporlama fırsatı sunan KIMO platformu tarafından yönetilmektedir.
KIMO’nun modülleri içinde yer alan “Ziyaretçi Modülü”, ziyaretçi ve ziyaretçi gruplarına anlık kapı geçiş yetkileri verme, içeride kalınacak sürenin takibinin yapılması, ziyaret edilen kişinin onayı ve ziyaretin sonlanmasına kadar olan süreçleri yönetmektedir. Kartlı geçişlerin olduğu kurumlar için geliştirilen “Kart Yaşam Döngüsü” modülüyle personelin ve diğer kartların yetkilendirilmesi, tasarımı ve basım sürecini kapsayan işlemler gerçekleştirilmektedir.
KIMO, ÖLÇSAN’ın marka bağımsız çalışan, birden fazla teknolojinin aynı anda kullanılabildiği bir yazılımıdır. Örneğin KIMO’nun “Biyometri Modülü” tek panelden farklı süreçlerin ve biyometri tiplerinin kullanımını ve yönetimini sağlamaktadır.
KIMO, aynı zamanda tüm cihaz ve sensörleri durum bilgilerinin yönetici ekranında izlenmesine ve gerektiğinde problem bildirisi gelen/gösteren cihazlara uzaktan erişilerek, güvenli şekilde bakımları, güncellemelerinin ve sistem düzenlemelerinin yapılmasına olanak sağlamaktadır. “Harita ve Plan Modülü” bu düzenlemeleri ve izlemeleri sağlarken aynı zamanda, kurumun coğrafi olarak bulunduğu yerleşkenin; kat planları üzerindeki geçiş noktalarındaki kontrol panelleri ve uç nokta panelleri, okuyucular, kameralar, alarm sensörleri ve diğer tüm sensörlerin tek ekran üzerinden yönetilmesine fırsat vermektedir.
“3Boyutlu Harita / Plan modülü” ise farklı konumlardaki farklı yerleşkelerin seçilerek 3 boyutlu planlarını göstermektedir. Geçiş Kontrol işlemleri dışında kurumlarda envanterlerin kullanımını ve yönetimini sağlamaktadır. Paylaşımlı ofisler için geliştirilmiş bir geçiş kontrol sistemi alt bileşeni olan “Ofis Paylaşım ve Yönetim modülü”, paylaşımlı alanları, kaynakları, maliyetleri yöneterek avantaj sağlamaktadır.

KIMO, Bina ve kampüsler için geliştirilmiş modülü ile Enerji Yönetimi, Tesis Yönetimi ve Bina Yönetimi (BYS) sağlamaktadır. Modül ile halihazırdaki kurulu Bina Yönetimi Sistemlerini entegre ederek yönetebileceği gibi, Geçiş Kontrol Sistemlerinde (GKS) kullanılan kontrol panellerinin bağlantıları ile de yönetmek mümkün olmaktadır. Binaların operasyonel teknolojileri olan BYS, VYS (Video Yönetim Sistemi), GKS, PDKS, YAS (Yangın ve Alarm Sistemi) gibi sistemler tek bir platformdan yönetilir hale gelmektedir. Modül aynı zamanda dış ve iç ortam hava kalitesi ölçümlerini de izlemektedir. Asansör Yönetim modülü ile binalardaki asansör sistemleri de GKS üzerinden ve entegre bir şekilde yönetilmekte ve bu sayede tüm sisteme hızlı müdahale edilebilmektedir.

Sistem, temassız ve sağlıklı geçişi desteleyen yüksek çözünürlüklü termal algılama modülleri olan yüz tanıma terminallerini ve yüksek çözünürlüklü termal kameraları desteklemektedir.

KIMO, yeni teknoloji ürünleri ve tanınmış birçok donanım üreticisini standart olarak desteklemektedir. Birbirinden ayrı donanım ve yazılım modülleri kullanılmaması, ayrı süreçlerin farklı farklı yönetilmemesi ve personele gereksinim duymadan yürütülen operasyonların olması sebebiyle KIMO, kullanıcısına tasarruf sağlamaktadır. Bütün bunların ötesinde, tüm sistemlerin entegre çalışması durum farkındalığını artırırken aynı zamanda performansa da olumlu katkıda bulunmaktadır.

KIMO mobil uygulaması, kullanıcıların kendi telefonlarından kare kod okutmalarını yaparak temassız ve hijyenik geçişlerini yapmalarını sağlamaktadır. Sistem içerisinde belirlenen bildirimler ilgili kişilere gidebildiği gibi; şeflerin personellerine bildirim göndermeleri de uygulamanın özellikleri arasındadır.

KIMO, online ve anlık hareketleri takip edebilmesi, anlık ekran görüntüleri ile geçiş anlarını kayıt altına alabilmesi ile Geçiş Kontrol Sistemi alanında büyük avantaj sağlamaktadır. Geniş raporlama seçenekleri, sınırsız ve esnek vardiya kullanım avantajları ve Mobil cihaz destekleri ile KIMO, Türkiye’nin ilk 100 şirketi arasından yaklaşık %20 sinin tercihi olmakta ve aynı zamanda EMEA ve APACS bölgelerinde küresel müşteriler tarafından kullanılmaktadır.