KIMO STMS

STMS_TR_URUN SAYFASI

KIMO STMS - Güvenlik Tehdit Yönetim Sistemi

STMS, güvenlik operatörlerine, her bir operatörün rolüne göre uyarlanmış fonksiyonlara erişimle, tesis güvenlik durumunun bütünleşik bir görünümünü sağlamaktadır. Örneğin, bir operatör tesisin yalnızca bir bölümünü denetleyebilir veya belirli bir sensörü kontrol edebilir.

Tipik bir kritik altyapı güvenlik kontrol odası, değişik platformlar ve ilgili ekipmanlar için, bu sistemlerin operatörleri ve yöneticileri için bir dizi çalışma pozisyonu içerir.

Kategoriler: Entegre Güvenlik, Siber Tehdit ve Tespit, Geçiş Kontrol Sistemi, Personel Devam Kontrol, Çevre Güvenlik Sistemi, Video Yönetim Sistemi (VMS), Sızma Tespit, Güçlü Kimlik Doğrulama ve Yönetim Sistemi, Tehdit İstihbarat ve Yakalama
Tag: Yangın Alarm, Video Yönetim Sistemi, Bina Sızma Tespiti,Geçiş Kontrol

Kritik tesislerin komuta ve kontrolü; güvenlik operatörlerine ve yönetime tesisin güvenlik durumu hakkında gerçek zamanlı durumsal farkındalık sağlayan entegre Güvenlik Tehdit Yönetim Sistemi (STMS) ile sağlanır.
Sistem; kontrol odaları, güvenlik kabinleri ve mobil devriye ekiplerinde operatörlere ortak bir ara yüz sağlamak için çeşitli güvenlik alt sistemleri, bileşenleri ve sensörlerinin entegrasyonu ile çalışır ve bu birimleri yönetir. Sistem siber ve fiziksel güvenlik katmanlarından oluşur. Fiziksel Güvenlik ve Siber Güvenlik merkezleri personellerinin aynı ortam, aynı veri ve yazılımı paylaşmasını sağlayarak durum farkındalığını en üst düzeye çıkartır.

Fonksiyonlar

 • Geçiş Kontrol, Personel Devam Kontrol
 • Yangın ve Alarm Yönetim Sistemi
 • Video Yönetim Sistemi
 • Çevre Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Seslendirme/Yönlendirme ve Anons
 • Bina Yönetim Sistemi
 • Otopark ve Araç Yönetimi
 • Acil Kaçış ve Toplanma
 • Sızma Tespit
 • 3Boyutlu Harita / Plan
 • Mobil cihaz, ANPR, Nesne / Yüz Tanıma desteği
 • Tanınmış üreticilerle entegrasyon
 • Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama ve Yönetim
 • Siber Tehdit İstihbaratı ve Tespiti
 • Saha Yönetimi
 • Yüksek Güvenlikli Uygulama Erişimi
 • Uç Nokta Güvenliği

Sistemimiz, entegre yazılım ve donanımlar sayesinde, kontrol kartları, paneller, ilgili uç nokta sensör ve okuyucular, yönetim yazılımları ve ilgili yazılımların kullanıcılarını optimize ederek yönettiği için toplam sahip olma maliyetini ve düşürdüğü gibi operasyon sürdürülebilirliğini artırır.

Avantajlar:
– Alarm önceliklendirme ile çoklu lokasyon yönetimi
– Otomatik işlevlerin eklenmesi (e-posta, sms vb. gönderme)
– Olayları kaydetmek için bir günlük oluşturma (bakım raporları, vb.)
– Güvenliği daha kolay ve proaktif hale getirir.
– Güvenlik görevlileri ve operatörler aynı anda birkaç yerde olamaz; ancak teknoloji olabilir. STMS, VYS ile kontrol edilmek istenilen alanın her köşesini her zaman izler ve tehditleri hızlı ve merkezi bir konumdan belirler.
– İnsanları, alanları ve nesneleri takip eder ve izler.
– VYS, operatörlerin hem nesneleri hem de insanları sanal olarak izlemesine olanak tanır. Paketlerden, insanlara
hareketlerin kontrol edildiği video analiz ile riskli durumlar algılanır. Kontrolsüz geçişlere, şüpheli paketlere ya da
kayıp/çalıntı olaylarının takibini kolaylaştırır.
– COVID 19-Müdahale Teknolojisi sağlar.
– Doluluk sayımı yapar; sosyal mesafe ve maske kullanmayan kişileri algılar.
– -Bulut Bağlantılı
– Kameralar, sensörler gibi donanımların çalışma durumlarını uzaktan kontrol eder.
–  Arayüzde riskin alanına dikkat çeker.
– Olağanın dışında durum algıladığında, riskli durumu arayüzde vurgulayarak hızla eyleme geçilmesine yardımcı olur. Mavi: Hareket Algılandı. Deniz mavisi: OlağandışıHareket Algılandı veya Analitik Olay
– Sarı: Olağandışı Etkinlik Algılandı, Yüz İzleme Listesi Eşleşme Etkinliği, Plaka İzleme Listesi Eşleşme Etkinliği veya Yüz Maskesi Algılanmadı. Kırmızı: Alarm
– Yüz tanıma
– Yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisi, görüntüleri yükleyerek veya kaydedilen videodan aranılan yüzleri bulur. Bir eşleşme bulunursa, STMS alarmları aracılığıyla bilgilendirilme yapılır. STMS, alarmı tetikleyen video görüntüsünü izleme listesindeki referans görüntüyle birlikte görüntüleyerek operatörlerin eşleşmeyi doğrulamasını ve hızlı hareket etmesini sağlar.
– Birleşik Erişim Kontrolü
– Geniş yelpaze donanım desteği
– Kullanıcı dostuWEB tabanlı Grafik Arayüz, ModernTasarım
– Mobiltelefon ve tablet desteği
– Çevrim içive dışı çalışma
– LDAPDesteği(Open LDAP,MSActive Directory)
– Postgre SQL desteği
– Linux sunucu desteği
– Standart rapor ve dinamik raporlama
– Hızlı ve verimli eğitim programı
– Çoklu dil desteği
– Bulutdesteği
– KVKK Genelgesine uyumlu
– 3.parti ürünlerin kolay entegrasyonu
– Teknik destek/bilet sistemi