Havalimanı Güvenliği

Havalimanı Güvenliği

Stratejik öneme sahip olan havalimanları güvenlik açısından son derece riskli alanlar olmaları sebebiyle, üst düzey korunmanın sağlanmasının gerektiği kritik alanlardandır. Güvenlik açıkları hem can ve mal kaybı hem de ülke itibarının uluslararası boyutta sarsılmasına neden olmaktadır. Bu sebeple, havalimanları üst düzey fiziksel güvenlik yöntemleri ile korunmaya gereksinim duymaktadırlar. Havalimanlarına, içinde barındırdıkları farklı alanlar için farklı güvenlik yöntemleri uygulanmaktadır. Yolcular, personel, çevre, kontrol odaları, tesisler için özel geliştirilmiş sistemlerle fiziksel güvenlik sağlanmaktadır. Çevre Güvenlik Sistemleri, Geçiş Kontrol Sistemleri, Video Yönetim ve Analiz Sistemleri, Yangın ve Alarm Sistemleri, Sesli ve Görüntülü Anons ve Yönlendirme Sistemleri ile Bina Yönetim Sistemleri kullanılan sistemlerden bazılarıdır.

Havalimanı Geçiş Kontrol Sistemleri

Geçiş kontrol sistemi gereksinimi, insanlığın gelişmesi ile birlikte önemli alanlara, doğru ve yetkili kişilerin geçişlerini kontrol etmek, bu geçişleri yapan herkesi kayıt altında tutmak ve bu kayıtlarla güvenliği sağlamak amacı ile ortaya çıkmıştır. Havalimanında çalışılan alanlarda yetkisiz ve izinsiz giriş-çıkışlar olumsuz sonuçlar vereceği için teknolojinin, biyometrinin ve fiziksel güvenlik süreç yönetiminin genel olarak ilgilendiği; doğrulama ve/veya kimlik tespiti için güvenliği üst düzeye çıkaran sistemler ve ekipmanlar kullanılmaktadır. Geçiş kontrol sistemlerinde önemli unsur arka planda çalıştırmış olduğunuz yazılımdır. Uçtaki donanımlardan bağımsız işin temelinde bütün sistemi çalıştıran ve anlamlandıran, kullandığınız yazılım olmaktadır. Burada ki birinci güvenlik unsuru bütün bu sistemleri kontrol edecek yazılımların dünya standartlarında ve yazılım donanım bağımsız çalışacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiş olmasıdır. Bu seviyedeki kritik alt yapı tesislerinde güvenliğin yabancı bir yazılımla yönetilmesi, bakım/destek taleplerinin yerine getirilmesi, yeni geliştirmelerin ve teknolojilerin entegre edilmesi zorluklarının dışında programın herhangi bir şekilde nasıl bir açık verebileceğinin yönetilmesinin zorluğunu da beraberinde getirmektedir. ÖLÇSAN TEKNOLOJİ A.Ş. olarak birinci hedefimiz tüm yazılımlarımızı yerli ve milli olarak Türk mühendis kadromuzla hayata geçirmektir. Bu hedefimizi şu ana kadar birçok kurum ve kuruluşta çalıştırdığımız ürün ve yazılımlarımızla gerçekleştirmekteyiz. Burada yazılım ile donanım arasındaki tüm haberleşme yolunun güvenliği, kriptolaması gibi unsurları da global ve yerli milli algoritmalarla sağlamaktayız. Geçişleri kontrol eden ve yönetimini sağlayan platform KIMO (Geçiş Kontrol ve Personel Devam Kontrol Sistemi Yazılımı), ÖLÇSAN’ın marka bağımsız çalışan, birden fazla üreticinin değişik teknolojilerinin aynı anda kullanılabildiği yerli ve milli yazılımıdır. Çevrimiçi ve anlık hareketleri takip edebilmesi, anlık ekran görüntüleri ile geçiş anlarını kayıt altına alabilmesi, ayrı bir kayıt yazılımına ihtiyaç duymadan entegre biyometrik ara yüzü ve 3 Boyutlu harita desteği ile Geçiş Kontrol Sistemi alanında büyük avantaj oluşturmaktadır. ÖLÇSAN, 2014 yılından beri Avrupa Biyometri Birliği üyesidir.

Havalimanı Kart Yaşam Döngüsü

Hava Yolları’nın tüm personelinin çalışma alanlarına giriş-çıkışları kart ve biyometrik doğrulamayla ya da hem kart hem de biyometrik doğrulama ile kontrol edilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Genelgelerine uygun olarak süreç yönetilmektedir. Personel yetkisi olduğu alana giriş için hem kartı hem de parmağını okuyuculara okutarak sistemin giriş doğrulamasını sağlamaktadır. Böylece kartta yaşanılabilecek zafiyetin önüne geçilmektedir. KIMO’nun sahip olduğu “Kart Yaşam Döngüsü Modülü” ile kartlara yetkilendirme, kart tasarım ve baskısı kullanıcı tarafından yapılmaktadır. Hangi kartın hangi yetkili tarafından yetkilendirileceğinin, tasarlanacağının ve basılacağının KIMO tarafından kontrol ve yönetilebilir olması, güvenlik zafiyetlerinin önüne geçmektedir. Böylece hem kart hem de biyometrik okuyucular ile geçişler fiziksel güvenlik anlamında çift kontrolü gündeme getirerek, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmektedir. Ayrıca, personelin vardiya kontrolleri, giriş-çıkış saatleri gibi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından takip edilecek birçok başlık, KIMO’nun sahip olduğu modüller sayesinde yönetilmektedir.

Havalimanı Yangın algılama ve müdahale

KIMO, hem insan kaynakları hem de geçiş kontrol alanlarında sahip olduğu modüllerle ve kullanıcı dostu ara yüzü ile müşterilerimize fırsatlar sunmaktadır. Geçiş Kontrol Sistemleri, alanlar arasında geçişi denetleyen, yetkisiz geçişleri engelleyen, yetkili geçişlere izin veren ve tüm bu süreci kayıt altına alarak, raporlama fırsatı sunan KIMO platformu tarafından yönetilmektedir. Tüm bunların yanında, KIMO geçiş kontrollerinin gerçekleştirildiği alanlar içinde yangın sistemleriyle entegre çalışarak, yangın zamanlarında tahliyelerin hızlı olmasını olanaklı kılmaktadır. Havalimanlarında yangın sistemlerinden gelen veriler tek başına anlamlı değildir. KIMO, bu zamanlarda yangın sistemleri için tamamlayıcı bir platform olma özelliğiyle, havalimanının ilgili alanlarının terk edilmesi için geçiş kapılarını otomatik olarak açmaktadır. Yangın detektörlerinden gelen verileri, KIMO yorumlamakta ve geçiş kapılarının otomatik olarak açılmasını sağlamaktadır. Yangın anındaki kapıların otomatik açılımı, panikle kaçan personelin hızlı tahliyesini sağlamaktadır. Böylece panik anında, geçiş kapılarında birikme, yığılma gibi sorunlar ortadan kalkmaktadır. Ayrıca, tahliye olan personeller el terminali ile tanımlanabilmekte, eksik olanlar bulunabilmektedir.

Böylece kritik öneme sahip havalimanlarında yangın gibi olumsuz bir durumun personel açısından daha fazla krize dönüşmeden önlenmesi mümkün olmaktadır.

Havalimanında geçiş kapılarının yönetimi

Havalimanında kullanılan geçiş kapıları yetkililer tarafından tek bir platformdan yönetilmektedir. Personele geçiş izni KIMO üzerinden verilip-alınabilmekte, personelin geçişleri takip edilebilmekte ve raporlanmakta, ilgili kişilere iletilmektedir. Ayrıca personel de kapı geçişlerini KIMO Mobil uygulamasıyla kendi akıllı cihazından kontrol edebilmektedir. Kapılarda cihazların yönetimi KIMO platformunda yapılmaktadır.

Harita ve plan modülü ile KIMO, katlardaki tüm geçiş kapılarının çalışma durumunu göstermektedir. Bunun dışında, acil tahliye gerekli durumlarda kalabalıkta paniğin ve tehlikenin artması söz konusu olmaktadır. Bu durumda güvenli tahliyelerin olması için KIMO’da geçiş kapılarının açılması yönetilmektedir.

ÖLÇSAN yerli ve milli yazılımı KIMO ile Fortune 500 Türkiye Araştırması verilerine göre belirlenen Türkiye’nin en büyük ilk 3 şirketinden 2’sinin tercihi olmaktan gurur duymaktadır.   KIMO kullanan müşterilerimiz tek platformda entegre olmuş birçok modülü tek alandan kontrol etme, yönetme ve raporlama imkanına sahiptirler. Böylece, geçiş kontrol güvenliği, kamera sistemleri ve yangın sistemlerinin kontrolü sağlanmaktadır.

Pandemi ile birlikte sosyal mesafeye ve ateş ölçümüne günlük hayatta dikkat edilmesi gerekmektedir. Termal kameralar kişilerin ateşlerini hem geçişlerde hem de alan içinde sürekli ölçmekte ve anormal bir durum olduğunda yetkiliye bildirmektedir. Kişi sayan, kişiler arası mesafeyi ölçen ve anormal durum olduğunda bildiren video analiz sistemleri pandemi sürecinde farklı hava alanlarında çalışan kişilerin sağlığını korumak için kullanılmaktadır.

Yukarıda anlatılan KIMO platformu dışında farklı havalimanlarında uygulanabilen sistemleri kapsayan; drone tespiti ve tehditleri önleyebilen diğer yerli ve milli yazılımımız STMS, fiziksel güvenlik bilgi yönetimi alanında oluşabilecek tehditleri önleyebilen bir platformdur.

Havalimanı Çevre Güvenliği

Çevre güvenliğinin sağlanması, havalimanı gibi kritik yapılarda donanım tarafında fiber, kızılötesi, hareket ve basınç gibi sensörlerin, akıllı kameralar ve sahayı izleyen termal kameraların; yazılım tarafında video yönetim, akıllı geçiş sistemlerinin beraber çalışmasını gerektirmektedir.

Geçiş kontrollerde kullanılan akıllı kameralar ve buradan alınan verilerin video analitikler ile incelenmesi sayesinde, tek giriş yetkisi ile birden fazla kişinin art arda geçiş yapmaları tespit edilmekte ve yetkili kişiye bilgilendirme yapılmaktadır. Böylece havalimanları için bir güvenlik açığı daha kapatılmış olmaktadır.

Ayrıca obje tespit sistemleri aracılığıyla, havalimanı içerisinde tanımlı alanlarda farklı nesneye rastlanması ya da sabitlenen nesnelerin yer değiştirmesi hızla tespit edilerek olumsuz sonuçların önüne geçilmektedir.

Tüm bu güvenlik önlemlerinin yanında, yakın çevre güvenliğinde SmartDEF dedektörleri ile ortam izlemesi ve olası tehditlerin değerlendirmesini sağlamak mümkündür.

Havalimanları gibi kritik tesislerin çevre koruma ve kontrolünün önemi; güvenlik operatörlerine ve yönetime tesisin güvenlik durumu hakkında gerçek zamanlı durumsal farkındalık sağlayan K!M STMS (Güvenlik Tehdit Yönetim Sistemi)  ile sağlanmasını gerekli kılmaktadır.

Drone tespiti

Havalimanı çalışma alanları içinde güvenliği tehdit eden bir diğer unsur da dronelardır.  Yerli ve milli yazılım platformumuz K!M STMS bir çok alarm üretebilecek tehdit ve unsuru kontrol eden teknolojilerin tek yazılım üzerinden kontrol edilerek anlamlandırılmasını sağlamaktadır. Bunun içerisinde Drone tehdidi için oluşturulan modüller mevcuttur. Böylece, kullanıcının Drone’ları kendi amaçları için kullandığı yazılımların olduğu gibi; farklı yazılımlarımızla da hem siber hem de fiziksel güvenlik açısından kullanıcıyı uyaran modüllerin yer aldığı sistemlerimiz mevcuttur. K!M STMS,  Drone için kullanılan bir platform olmasının yanında geçiş kontrolleri, yangın alarmları ve bunlar gibi farklı modüllerle her türlü yönetimin tek platformdan farklı sistemler hakkında bilgi edinme ve yönetme kolaylığını sağlamaktadır.