Havalimanı Güvenlik Yöntemleri

Havalimanı Güvenlik Yöntemleri

Havalimanları üst düzey korunmanın sağlanmasının gerektiği kritik alanlardır. Barındıkları alanlar için farklı güvenlik yöntemleri uygulanmaktadır. Yolcular, personel, çevre, kontrol odaları, tesisler için özel geliştirilmiş sistemlerle fiziksel güvenlik sağlanmaktadır. Çevre Güvenlik Sistemleri, Geçiş Kontrol Sistemleri, Video Yönetim ve Analiz Sistemleri, Yangın ve Alarm Sistemleri, Sesli ve Görüntülü Anons ve Yönlendirme Sistemleri ile Bina Yönetim Sistemleri kullanılan sistemlerden bazılarıdır.

Geçiş Kontrol Sistemleri

Havalimanında çalışılan alanlarda yetkisiz ve izinsiz giriş-çıkışlar olumsuz sonuçlar vereceği için teknolojinin, biyometrinin ve fiziksel güvenlik süreç yönetiminin genel olarak ilgilendiği; doğrulama ve/veya kimlik tespiti için güvenliği üst düzeye çıkaran sistemler ve ekipmanlar kullanılmaktadır. Geçişleri kontrol eden ve yönetimini sağlayan platform KIMO (Geçiş Kontrol ve Yönetim Sistemi), ÖLÇSAN’ın marka bağımsız çalışan, birden fazla üreticinin değişik teknolojilerinin aynı anda kullanılabildiği yerli ve milli yazılımıdır. Çevrimiçi ve anlık hareketleri takip edebilmesi, anlık ekran görüntüleri ile geçiş anlarını kayıt altına alabilmesi, ayrı bir kayıt yazılımına ihtiyaç duymadan entegre biyometrik ara yüzü ve 3 Boyutlu harita desteği ile Geçiş Kontrol Sistemi alanında büyük avantaj oluşturmaktadır. ÖLÇSAN, 2014 yılından beri Avrupa Biyometri Birliği üyesidir.

 

Geçiş Kapılarının Yönetimi

Personele geçiş izni KIMO üzerinden verilip-alınabilmekte, personelin geçişleri takip edilebilmekte ve raporlanmakta, ilgili kişilere iletilmektedir. Havalimanında kullanılan geçiş kapıları yetkililer tarafından tek platformdan yönetilmektedir. Ayrıca personel de kapı geçişlerini KIMO Mobil uygulamasıyla kendi akıllı cihazından kontrol edebilmektedir. Kapılarda cihazların yönetimi KIMO platformunda yapılmaktadır.

Harita ve plan modülü ile KIMO, katlardaki tüm geçiş kapılarının çalışma durumunu göstermektedir. Bunun dışında, acil tahliye gerekli durumlarda kalabalıkta paniğin ve tehlikenin artması söz konusu olmaktadır. Bu durumda güvenli tahliyelerin olması için KIMO’da geçiş kapılarının açılması yönetilmektedir.

KIMO kullanan müşterilerimiz tek platformda entegre olmuş birçok modülü tek alandan kontrol etme, yönetme ve raporlama imkanına sahiptirler. Böylece, geçiş kontrol güvenliği, kamera sistemleri ve yangın sistemlerinin kontrolü sağlanmaktadır.

Kişi sayan, kişiler arası mesafeyi ölçen ve anormal durum olduğunda bildiren video analiz sistemleri farklı hava alanlarında çalışan kişilerin sağlığını korumak için kullanılmaktadır.

Kart Yaşam Döngüsü

Hava Yolları’nın tüm personelinin çalışma alanlarına giriş-çıkışları kart ve biyometrik doğrulamayla ya da hem kart hem de biyometrik doğrulama ile kontrol edilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) Genelgelerine uygun olarak süreç yönetilmektedir. Personel yetkisi olduğu alana giriş için hem kartı hem de parmağını okuyuculara okutarak sistemin giriş doğrulamasını sağlamaktadır. Böylece kartta yaşanılabilecek zafiyetin önüne geçilmektedir. KIMO’nun sahip olduğu “Kart Yaşam Döngüsü Modülü” ile kartlara yetkilendirme, kart tasarım ve baskısı kullanıcı tarafından yapılmaktadır. Hangi kartın hangi yetkili tarafından yetkilendirileceğinin, tasarlanacağının ve basılacağının KIMO tarafından kontrol ve yönetilebilir olması, güvenlik zafiyetlerinin önüne geçmektedir. Böylece hem kart hem de biyometrik okuyucular ile geçişler fiziksel güvenlik anlamında çift kontrolü gündeme getirerek, oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmektedir. Ayrıca, personelin vardiya kontrolleri, giriş-çıkış saatleri gibi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından takip edilecek birçok başlık, KIMO’nun sahip olduğu modüller sayesinde yönetilmektedir.

Yangın Algılama ve Müdahale

KIMO, hem insan kaynakları hem de geçiş kontrol alanlarında sahip olduğu modüllerle ve kullanıcı dostu ara yüzü ile müşterilerimize fırsatlar sunmaktadır. Geçiş Kontrol Sistemleri, alanlar arasında geçişi denetleyen, yetkisiz geçişleri engelleyen, yetkili geçişlere izin veren ve tüm bu süreci kayıt altına alarak, raporlama fırsatı sunan KIMO platformu tarafından yönetilmektedir. Tüm bunların yanında, KIMO geçiş kontrollerinin gerçekleştirildiği alanlar içinde yangın sistemleriyle entegre çalışarak, yangın zamanlarında tahliyelerin hızlı olmasını olanaklı kılmaktadır. Havalimanlarında yangın sistemlerinden gelen veriler tek başına anlamlı değildir. KIMO, bu zamanlarda yangın sistemleri için tamamlayıcı bir platform olma özelliğiyle, havalimanının ilgili alanlarının terk edilmesi için geçiş kapılarını otomatik olarak açmaktadır. Yangın detektörlerinden gelen verileri, KIMO yorumlamakta ve geçiş kapılarının otomatik olarak açılmasını sağlamaktadır. Yangın anındaki kapıların otomatik açılımı, panikle kaçan personelin hızlı tahliyesini sağlamaktadır. Böylece panik anında, geçiş kapılarında birikme, yığılma gibi sorunlar ortadan kalkmaktadır. Ayrıca, tahliye olan personeller el terminali ile tanımlanabilmekte, eksik olanlar bulunabilmektedir.

Kritik öneme sahip havalimanlarında yangın gibi olumsuz bir durumun personel açısından daha fazla krize dönüşmeden önlenmesi mümkün olmaktadır.

Çevre Güvenliği

Çevre güvenliğinin sağlanması, havalimanı gibi kritik yapılarda donanım tarafında fiber, kızılötesi, hareket ve basınç gibi sensörlerin, akıllı kameralar ve sahayı izleyen termal kameraların; yazılım tarafında video yönetim, akıllı geçiş sistemlerinin beraber çalışmasını gerektirmektedir.

Obje tespit sistemleri aracılığıyla, havalimanı içerisinde tanımlı alanlarda farklı nesneye rastlanması ya da sabitlenen nesnelerin yer değiştirmesi hızla tespit edilerek olumsuz sonuçların önüne geçilmektedir.

Tüm bu güvenlik önlemlerinin yanında, yakın çevre güvenliğinde SmartDEF dedektörleri ile ortam izlemesi ve olası tehditlerin değerlendirmesini sağlamak mümkündür.

Havalimanları gibi kritik tesislerin çevre koruma ve kontrolünün önemi; güvenlik operatörlerine ve yönetime tesisin güvenlik durumu hakkında gerçek zamanlı durumsal farkındalık sağlayan KIMO STMS (Güvenlik Tehdit Yönetim Sistemi) ile sağlanmasını gerekli kılmaktadır.

Drone Tespiti
Havalimanı çalışma alanları içinde güvenliği tehdit eden bir diğer unsur da dronelardır.  Yerli ve milli yazılım platformumuz KIMO STMS birçok alarm üretebilecek tehdit ve unsuru kontrol eden teknolojilerin tek yazılım üzerinden kontrol edilerek anlamlandırılmasını sağlamaktadır. Bunun içerisinde Drone tehdidi için oluşturulan modüller mevcuttur. Böylece, kullanıcının Drone’ları kendi amaçları için kullandığı yazılımların olduğu gibi; farklı yazılımlarımızla da hem siber hem de fiziksel güvenlik açısından kullanıcıyı uyaran modüllerin yer aldığı sistemlerimiz mevcuttur. KIMO STMS, Drone için kullanılan bir platform olmasının yanında geçiş kontrolleri, yangın alarmları ve bunlar gibi farklı modüllerle her türlü yönetimin tek platformdan farklı sistemler hakkında bilgi edinme ve yönetme kolaylığını sağlamaktadır.

ÖLÇSAN yerli ve milli yazılımı KIMO ile Fortune 500 Türkiye Araştırması verilerine göre belirlenen Türkiye’nin en büyük ilk 3 şirketinden 2’sinin tercihi olmaktan gurur duymakta ve çalışmalarına bu bilinçle devam etmektedir